What Services We Offer

Our services are offered to any person with disability irrespective of their condition or financial situation. For more information click here.

Residential Respite Service

Residential respite services are usually planned stays offered as a full week stay. Families may also request respite for weekend or overnight stays as required or in case of emergency

Day Service

The Day service programme is offered to members who need respite during the day.

Testimonials

What our service users have to say

Stuart

“As parents of a son with disability, Dar il-Kaptan is a godsend because it offers us respite from our daily chores, plus it gives our teenage son a complete different environment to the one he is used to at home. Using the services of Dar il-Kaptan gives our son Stuart more chance to interact with different people outside his immediate family circle which will be of great benefit to him in the future. ”

Marisa
Joanne

“Meta fethet Dar il-Kaptan, pruvajna nibdew naghmlu uzu minnha, anke minhabba il- fatt li xi darba fil-futur kienet se tkun sitwazzjoni li bla ma rridu, riedna naffacjaw. Nammetti li ghall-ewwel kienet difficli ghalih u ghalina lkoll. Imma llum il-gurnata ma jiddispjacinix, ghax Keith illum jistenna il-gurnata li jmur, anke ghal diversi illjieli. Dar il-Kaptan hija it-tieni dar ta Keith. Grazzi mill-qalb. ”

Joanne
Christopher

“It-tifel taghna Christopher issa ilu ghal diversi snin jattendi Dar il-Kaptan min zmien ghal zmien. Tul dan iz-zmien aktar sirna konxji ta’ kemm l-istaff u d-dirigenti ta’ Dar il-Kaptan jiehdu hsieb u jaghtu l-kura kollha mehtiega lir-residenti. Min qalbna nirringrazzjawhom ta’ tant xoghol siewi li jaghmlu mat-tfal taghna b’hafna mhabba u dedikazzjoni. ”

Charles & Joyce
Victoria

“Victoria Is our most precious treasure. We trust Dar il-Kaptan with the responsibility of keeping her in our stead, with peace of mind. ”

Victoria`s Mum & Dad

Videos

We also want to help you at home. To that end please find below videos we have produced to help you with your everday needs.

Play
Dar il-Kaptan - Virtual Video

Dar il-Kaptan - Virtual Video

Would you like to see a bit more of Dar il-Kaptan? Watch our Dar il-Kaptan Virtual Video.
Play
Standards ta’ dinjità għal persuni b’diżabilità

Standards ta’ dinjità għal persuni b’diżabilità

Il-Premju Ewropew għaċ-ċittadin tnieda bil-għan li jiġu rikonoxxuti organizzazzjonijiet Ewropej.
Play
Rikonoxximent f’waqtu għal Dar il-Kaptan

Rikonoxximent f’waqtu għal Dar il-Kaptan

Kburin u sodisfatti li l-ħidma li għamilna għal kwart ta’ seklu ġiet rikonoxxuta.
Play
Xogħol volontarju minn Maltin u Asjatiċi fil-ġnien ta' Dar il-Kaptan

Xogħol volontarju minn Maltin u Asjatiċi fil-ġnien ta' Dar il-Kaptan

Sar xoghol volontarju minn ghadd ta' Asjatici u Maltin fil-gnien ta' Dar il-Kaptan li tghin lil persuni b'dizabilita.