Somma ta' €4,000 li minnhom ser jibbenefikaw Dar il-Kaptan

Il-Festa ta' Citru organizzata mis-Sinjura Michelle Muscat flimkien mal-kunsill lokali ta' Hal Lija.