plakka

Waqt diskors tal-okka?joni, Fr Martin Micallef tkellem dwar l-g?axar anniversarju tat-twaqqif tal-Konvenzjoni g?ad-Drittijiet tal-Persuni b’Di?abilità. Konvenzjoni li g?andha l-g?an li tippromwovi, tipprote?i u tassigura t-tgawdija s?i?a u ugwali tad-drittijiet umani u libertajiet fundamentali kollha tal-persuni b’di?abilità u tippromwovi rispett lejn id-dinjità intrinsika tag?hom.

Jekk joghgbok aqra l-artiklu minn TVM hawnhekk.

 

Credit: Rirtratt mehud minn TVM.